Kort nieuws

Goed artikel? Deel het met anderen:

Foto: Per-Erik Eriksson/AzG


Zonne-energie redt levens

Wij werken vaak op afgelegen plekken waar niet altijd stroom is. Maar dat is wel nodig, zoals voor zuurstofmachines die we gebruiken voor de beademing van te vroeggeboren baby’s. Artsen zonder Grenzen werkt aan een oplossing met zonne-energie en gebruikt de kracht van de zon om zuurstof te produceren en op te slaan. ‘We moeten nog veel stappen zetten. Maar we hebben absoluut een mijlpaal behaald,’ zegt projectleider Per-Erik.


Zonne-energie redt levens

Wij werken vaak op afgelegen plekken waar niet altijd stroom is. Maar dat is wel nodig, zoals voor zuurstofmachines die we gebruiken voor de beademing van te vroeggeboren baby’s. Artsen zonder Grenzen werkt aan een oplossing met zonne-energie en gebruikt de kracht van de zon om zuurstof te produceren en op te slaan. ‘We moeten nog veel stappen zetten. Maar we hebben absoluut een mijlpaal behaald,’ zegt projectleider Per-Erik.

Foto: Per-Erik Eriksson/AzG

Foto: Frederic NOY/COSMOS


Geboren op het water

De bevalling van de 36-jarige Zuid-Sudanese Martha was erg zwaar. Ze had veel pijn en hevige weeën. Vroedvrouw Camille haastte zich naar het afgelegen dorpje waar Martha woont en assisteerde haar. Onze speedboot bracht de zwangere vrouw op volle snelheid naar het ziekenhuis. Martha beviel precies op het moment dat de boot aanmeerde.

Foto: Florian SERIEX/AzG


Gratis zorg

Amara is de jongste van een gezin met tien kinderen. Al sinds haar geboorte heeft ze ademhalingsproblemen. Ze werd opgenomen op de kinderafdeling van het ziekenhuis in Zahle, Libanon. Artsen zonder Grenzen runt deze afdeling. De zorg is gratis beschikbaar voor Syrische vluchtelingen. Amara’s moeder Rakad is daar erg dankbaar voor, tot op heden is ze niet in staat geweest de kosten voor de behandeling van haar zieke dochter te betalen.


Gratis zorg

Amara is de jongste van een gezin met tien kinderen. Al sinds haar geboorte heeft ze ademhalingsproblemen. Ze werd opgenomen op de kinderafdeling van het ziekenhuis in Zahle, Libanon. Artsen zonder Grenzen runt deze afdeling. De zorg is gratis beschikbaar voor Syrische vluchtelingen. Amara’s moeder Rakad is daar erg dankbaar voor, tot op heden is ze niet in staat geweest de kosten voor de behandeling van haar zieke dochter te betalen.

Foto: Florian SERIEX/AzG

Foto: Nikhil Roshan


Ondervoeding is een ziekte

In India is ondervoeding een groot probleem. Artsen zonder Grenzen geeft voorlichting aan gemeenschappen over het belang van goede voeding, vooral voor kinderen. Gezondsheidsvoorlichter Subashini kampte zelf met een ondervoede dochter. Haar eigen ervaring inspireerde haar dit werk te doen. Subashini: ‘Veel mensen zien niet in dat ondervoeding een ziekte is. Het is van belang dat ouders leren hoe ze ondervoeding kunnen herkennen en hen ervan te doordringen dat ze medische hulp zoeken.’

Foto: Agnes Varraine-Leca/AzG


Logo op het dak

Het dorp Haydan ligt enkele kilometers van de frontlinie in Noordwest-Jemen. Het plaatselijke ziekenhuis werd in 2015 verwoest door Saudische gevechtsvliegtuigen. Artsen zonder Grenzen bouwde het ziekenhuis weer op om de bevolking opnieuw bij te staan. Op het dak werd het logo van Artsen zonder Grenzen geschilderd. Een veiligheidsmaatregel om bij luchtaanvallen duidelijk te maken dat wij daar gevestigd zijn. Desondanks worden medische voorzieningen regelmatig getroffen.


Logo op dak

Het dorp Haydan ligt enkele kilometers van de frontlinie in Noordwest-Jemen. Het plaatselijke ziekenhuis werd in 2015 verwoest door Saudische gevechtsvliegtuigen. Artsen zonder Grenzen bouwde het ziekenhuis weer op om de bevolking opnieuw bij te staan. Op het dak werd het logo van Artsen zonder Grenzen geschilderd. Een veiligheidsmaatregel om bij luchtaanvallen duidelijk te maken dat wij daar gevestigd zijn. Desondanks worden medische voorzieningen regelmatig getroffen.

Foto: Agnes Varraine-Leca/AzG