Financiële ontwikkelingen

Een medewerker bekijkt het slangenbeetregister waarin wordt bijgehouden wie is behandeld en met welk tegengif. Zuid-Sudan, oktober 2018. Foto: Fanny Hostettler

In 2018 gaven we € 227,2 miljoen uit aan medische noodhulp, een daling van € 25,3 miljoen ten opzichte van 2017. We gaven minder uit aan noodhulp door de sluiting van een aantal projecten. In 2017 en 2018 hebben we onze hulpprojecten in Zimbabwe, Haïti en Swaziland overgedragen. In Jemen werden we door de onveiligheid gedwongen ons project in Ad Dahle stop te zetten. Daarnaast is de kostendaling het resultaat van een gunstige ontwikkeling in de wisselkoersen in de landen waar wij werken. Onze inkomsten stegen licht in 2018 met 0,2%. De steun van donateurs was opnieuw overweldigend. Het Nederlandse publiek bracht in 2018 maar liefst € 59,9 miljoen bijeen.

Uitgaven 2018

In 2018 gaven we in totaal €274,0 miljoen uit.

De uitgaven zijn als volgt verdeeld:


Uitgaven aan de doelstelling:

• Noodhulp: € 227,2 miljoen

• Subsidies aan derden: € 3,4 miljoen

• Voorbereiding en coördinatie: € 24,4 miljoen

• Voorlichting en communicatie: € 3,2 miljoen


Overige uitgaven:

• Fondsenwerving: € 9,1 miljoen

• Beheer en administratie: € 6,7 miljoen

Het Nederlandse publiek bracht in 2018 maar liefst € 59,9 miljoen bijeen

Inkomsten 2018

In 2018 ontving Artsen zonder Grenzen in totaal een bedrag van €279,8 miljoen. Dit was afkomstig van de volgende bronnen:


• Rechtstreeks van donateurs in Nederland: € 59,9 miljoen

• Nationale Postcode Loterij: € 17,8 miljoen*

• Van donateurs in de landen waar onze zusterorganisaties actief zijn: € 196,9 miljoen

• Projectsubsidies van institutionele donoren: € 4,7 miljoen

• Overige inkomsten:€ 0,5 miljoen


In 2018 hebben we voor onze noodhulpprojecten ongeveer € 0,7 miljoen aan giften in natura ontvangen. Het ging hierbij vooral om medicijnen en voedingsmiddelen.


*Inclusief het extra bedrag van€ 4.300.000 dat wij in maart 2018 ontvingen van de Nationale Postcode Loterij.

Bekijk hier de uitgebreide resultaten over 2018