Een jongetje wordt onderzocht op symptomen van apenpokken. In september 2018 brak de ziekte uit in het zuidwesten van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Oktober 2018. Foto: AzG

Medische hulp blijft hard nodig

Geweld tot in het ziekenhuis

De Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) is een van de armste landen ter wereld. Er woedt een vergeten burgeroorlog. Onze teams bieden er zorg in de conflictgebieden, zoals in de stad Bambari. In mei 2018 bereikte het geweld zelfs bijna onze operatiekamer.


Sinds de CAR onafhankelijk werd in 1960 is het onrustig in het land. De combinatie van falende gezondheidszorg en het aanhoudende geweld was de reden dat we er in 1997 onze eerste hulpprojecten opzetten. Tot op de dag van vandaag is die hulp hard nodig.


Ondersteunen ziekenhuis


‘In 2015 begonnen we in Bambari vanwege het gebrek aan medische zorg voor de ontheemden en de lokale bevolking,’ zegt Blaise Ndamwenge, onze medisch teamleider in Bambari. ‘We besloten een project op te zetten om het bestaande ziekenhuis te ondersteunen. In 2018 boden we er chirurgie, kindergeneeskunde, een therapeutisch voedingsprogramma en psychosociale hulp voor slachtoffers van seksueel en ander geweld. Daarnaast ondersteunden we twee gezondheidscentra en twee gezondheidsposten. En we runden zes locaties waar we malaria behandelden.


Conflicten


Vóór mei 2018 was Bambari relatief rustig, maar de situatie escaleerde nadat er conflicten uitbraken tussen diverse gewapende groepen. Een aantal van hen kwam zelfs met strijders het ziekenhuisterrein op, op zoek naar bepaalde patiënten.

Ze probeerden de deuren naar de zalen te forceren en wilden zelfs de operatiekamer binnendringen, waar iemand op dat moment werd geopereerd.


Ziekenhuizen zijn neutraal


Met een forse medewerker uit Bambari die optrad als tolk, smeekte ik de militieleden om ons met rust te laten. Ik herhaalde steeds weer dat ziekenhuizen neutraal, gedemilitariseerd terrein zijn. Uiteindelijk vertrokken ze. Gelukkig is er niemand in levensgevaar gekomen tijdens deze aanvallen, mede dankzij het optreden van de directeur van het ziekenhuis.


Team in shock


In de tweede helft van mei namen de gevechten af. Uiteraard was ons hele team na deze gebeurtenissen in shock. De situatie verslechterde nog eens toen aan het einde van de maand ons huis werd overvallen en we beroofd werden.


Herstart


In juni 2018 hebben we de activiteiten sterk gereduceerd, omdat ons ziekenhuis vanwege de onveiligheid niet meer bereikbaar was voor patiënten. De rust is nog niet helemaal teruggekeerd, maar we hebbende meeste activiteiten wel opnieuw kunnen opstarten. Naast het ziekenhuis runnen we momenteel de twee gezondheidscentra, twee gezondheidsposten en we zijn van plan om verder uit te breiden. Er is een nieuwe bloedbank opgestart en we bouwen een nieuwe operatiekamer.’

Blaise Ndamwenge

Arts Blaise Ndamwenge is onze medisch teamleider in Bambari. Blaise werkte eerder voor ons in de Democratische Republiek Congo, Niger en Zuid-Sudan.

Duizenden mensen sloegen op de vlucht nadat op 31 oktober het geweld oplaaide in Batafango in het noorden van de Centraal-Afrikaanse Republiek. November 2018. Foto: Helena Cardellach/AzG

Onze hulp in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Naast het project in Bambari hebben we projecten in de regio Ouham West en rond de stad Bossangoa. Wij bieden daar onder meer basisgezondheidszorg, malariazorg, verloskundige hulpverlening en chirurgische programma’s. In 2018 hebben we 258.849 consulten verzorgd.

Tatiana werd door gewapende mannen vastgehouden nadat haar man was vermoord. Ze wordt al drie maanden behandeld voor de gevolgen van verkrachting. Centraal-Afrikaanse Republiek, augustus 2018. Foto: Olivia Watson

Eenmaal per week worden zwaar ondervoede kinderen gescreend en waar nodig behandeld in het gezondheidscentrum in Bambari. Centraal-Afrikaanse Republiek, augustus 2018. Foto: Elise Mertens/AzG

Meer noodhulp:

Aquarius

Tuberculose

Noma

Jemen

C.A.R.

Bangladesh