Financiële ontwikkelingen

Dokter Bashir (links) en dokter Scaini overleggen met elkaar op de kinderafdeling van het ziekenhuis in Haydan, Jemen. Wij ondersteunen het ziekenhuis sinds 2015. Foto: Agnes Varraine-Leca/AzG.

In 2019 gaven we € 254,3 miljoen uit aan medische noodhulp, € 23,5 miljoen meer dan in 2018. De stijging was het gevolg van een aantal grote acute noodsituaties waar we in actie kwamen. Zo boden onze teams hulp in Mozambique na de tropische cycloon Idai, en in Zuid-Soedan, Ethiopië en Somalië nadat grote delen van deze landen waren overstroomd na zware regenval. DR Congo werd in 2019 zwaar getroffen door verschillende levensbedreigende ziekten. Na uitbraken van ebola en cholera, kreeg het land te maken met de grootste mazelenuitbraak sinds 2011. Onze teams behandelden de patiënten en organiseerden grootschalige vaccinatiecampagnes om de epidemie een halt toe te roepen. In het door oorlog geteisterde Jemen en Syrië bleven we de bevolking waar we konden, ondersteunen met medische zorg. Voor ons werk in deze en andere noodsituaties wereldwijd is de steun van het publiek onmisbaar. In 2019 brachten onze donateurs het indrukwekkende bedrag van € 61,2 miljoen aan donaties bijeen.

Uitgaven 2019

(als percentage van de totale uitgaven)

In 2019 gaven we in totaal € 318,5 miljoen uit. De uitgaven zijn als volgt verdeeld:

Uitgaven aan de doelstelling:

Noodhulp: € 254,3 miljoen

Subsidies aan derden: € 21,7 miljoen*

Voorbereiding en coördinatie: € 22,8 miljoen

Voorlichting en communicatie: € 2,6 miljoen

Overige uitgaven:

• Fondsenwerving: € 9,0 miljoen

• Beheer en administratie: € 8,1 miljoen

* 21,5 miljoen ter ondersteuning van noodhulpprojecten van onze zusterorganisaties in Spanje en Frankrijk.

Het Nederlandse publiek bracht in 2019 maar liefst € 61,2 miljoen bijeen

Inkomsten 2019

(als percentage van de totale inkomsten)

In 2019 ontving Artsen zonder Grenzen in totaal een bedrag van € 291,6 miljoen. Dit was afkomstig van de volgende bronnen:

• Rechtstreeks van donateurs in Nederland: € 61,2 miljoen

Nationale Postcode Loterij: € 13,5 miljoen

• Van donateurs in de landen waar onze zusterorganisaties actief zijn: € 213,1 miljoen

• Projectsubsidies van institutionele donoren: € 3,4 miljoen

• Overige inkomsten:€ 0,4 miljoen

In 2019 hebben we voor onze noodhulpprojecten ongeveer € 0,4 miljoen aan giften in natura ontvangen. Het ging hierbij vooral om medicijnen en voedingsmiddelen.