Noodhulp na cycloon Idai

Schoon water van
levensbelang

Luchtfoto van Buzi (maart 2019) waar cycloon Idai een spoor van verwoesting achterliet. Foto: Pablo Garrigos/AzG

Grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe zijn geraakt door de tropische cycloon Idai. Honderdduizenden mensen zijn getroffen, complete gebieden zijn verwoest. Jeff Fesselet, lid van het noodhulpteam, vertrok direct naar Mozambique om de noden in kaart te brengen en de eerste noodvoorzieningen op te zetten.

‘Toen ik over Mozambique vloog en uit het raam keek, zag ik hoe groot de getroffen gebieden waren. Het zag er afschuwelijk uit. Alles was bruin en overal lag water en modder. De grootste schok was toen ik aankwam in de stad Beira. Tijdens een vorige missie was ik al eens in Beira geweest en ik wist nog precies hoe het eruit zag. Dat was niet te vergelijken met de stad die ik nu zag. Bijna alles was verwoest en overal stond water. Het was verschrikkelijk om te zien.


Eerste paar dagen

Per helikopter bezochten we zoveel mogelijk gebieden. In elk dorpje waar we landden, bezochten we eerst de ziekenhuizen. Daar spraken we met de verpleegkundigen om erachter te komen wat de meest voorkomende medische noden waren. Zij vertelden vaak ook over hoe zijzelf waren getroffen door de ramp. Als je voor het eerst die verhalen hoort, schrik je heel erg.


Zwaar getroffen

Een van de zwaarst getroffen plekken is het dorp Buzi. Hier wonen ongeveer 20.000 mensen en bijna alles is verwoest. Veel mensen zijn alles kwijt en leven nu in kampen of scholen en andere openbare gebouwen die nog zijn blijven staan. In Buzi splitsten we ons team in tweeën. Eén groep hulpverleners ging naar de ziekenhuizen om in kaart te brengen wat er nodig was, de andere groep onderzocht de watervoorzieningen.

Cholera

In een grote zak die aan de helikopter hing, voerden we hulpgoederen aan bijhet ziekenhuis in Buzi, waaronder waterpompen. De waterput van het ziekenhuis zat vol met modder en was onbruikbaar geworden. We hebben hem leeggepompt en schoongemaakt. Daarna konden we het ziekenhuis vrijmaken van alle modder.


In de tweede lading zaten tenten. Die hadden we nodig voor het bouwen van een cholerabehandelcentrum in Buzi. We wisten op dat moment dat er in Beira cholera was uitgebroken. De kans was groot dat de ziekte zich zou verspreiden naar andere dorpen, waaronder Buzi.


In 3 dagen

Ik was als water-en-sanitatie expert verantwoordelijk voor de hygiënevoorzieningen en de bouw van latrines en douches. Eén gedeelte van het behandelcentrum is de ‘clean area’. Dat is de ruimte voor het personeel en waar het eten, water en medicijnen wordt opgeslagen. Het andere gedeelte is de hoog-risicozone, daar liggen de cholerapatiënten. Tussen deze ruimtes zit een afscheiding, want je mag niet zomaar van de ene naar de andere kant lopen. Elke keer als je wisselt van ruimte, wordt je grondig schoongemaakt met chloor. Het hele behandelcentrum is opgezet in drie dagen. Op de derde dag kwam de eerste cholerapatiënt binnen.

Volg onze hulpverleners

Volg de laatste ontwikkelingen van onze hulpverlening in Mozambique, Zimbabwe en Malawi via onze Liveblog!

Kijk op www.artsenzondergrenzen.nl

Jeff Fesselet wordt afgezet in het rampgebied in Mozambique. Buzi, april 2019. Foto: Pablo Garrigos/AzG

Schoon drinkwater

Het grootste probleem was het gebrek aan schoon drinkwater. Als je de kraan open deed, stroomde er bruin modderwater uit. Als je dit water drinkt, is de kans dat je cholera krijgt erg groot. Schoon water is daarom het allerbelangrijkste. Wij hebben flesjes met chloor uitgedeeld aan de bevolking zodat ze dit zelf in hun watertanks konden doen. Een klein dopje met chloor is genoeg om twintig liter water te zuiveren. Ook hebben we zeep uitgedeeld en gezondheidsvoorlichting gegeven. Zo weten de mensen dat ze de hele dag door hun handen moeten wassen. Als je zorgt voor hygiëne, is de kans op het krijgen van cholera heel klein.

Niet de enige zorg

Binnen een week nadat was bevestigd dat cholera was uitgebroken, hebben we zo snel mogelijk cholerabehandelcentra opgezet op verschillende plekken in Mozambique. In deze behandelcentra behandelden we al snel zo’n honderd cholerapatiënten per dag.Samen met de Wereldgezondheidsorganisatiehebben we ook een vaccinatiecampagne uitgevoerd en duizenden mensen ingeënt. Binnen twee weken kunnen we zien of deze campagne heeft gewerkt en of het aantal cholerapatiënten terugloopt. Het risico op de uitbraak van andere besmettelijke ziektes blijft bestaan. In het stilstaande water gedijen malariamuggen. Ook hierom zijn hygiëne en goede sanitaire voorzieningen van groot belang.

Jeff Fesselet, lid van het noodhulpteam Mozambique

Timeline cycloon Idai

18 maart - Noodhulpteams vertrekken naar Mozambique, Malawi en Zimbabwe


19 maart - Om de medische noden in kaart te brengen bezoeken we per helikopter zoveel mogelijk getroffen gebieden.


20 maart - In Malawibieden we hulp per boot, ondersteunen het ziekenhuis, zetten mobiele klinieken op en bereiden water-en-sanitatie-activiteiten voor.


22 maart - Eerste vliegtuig met hulpgoederen landt in Beira, Mozambique

23 maart – Onze teams behandelen patiënten in diverse mobiele klinieken in Beira, Mozambique.


25 maart - In Malawibehandelen we patiënten en bouwen we latrines en douches, testen de kwaliteit van het water en delen hygiëne-pakketten uit.


26 maart - Meer dan 40 ton aan hulpgoederen is aangekomen in het rampgebied inMozambique.


27 maart - Cholera is uitgebroken in Mozambique.


3 april - Vaccinatiecampagne tegen cholera gaat van start in Beira, Mozambique.


8 april - We hebben meer dan 745.609 mensen gevaccineerd tegen cholera.

Wie zitten er in ons noodhulpteam?

Dankzij u!

Wij konden direct na de ramp in Zimbabwe, Malawi en Mozambique in actie komen dankzij de steun van mensen zoals u, hartelijk dank!

Onze teams delen zeep en flesjes chlooroplossing uit waarmee families drinkwater kunnen zuiveren. Buzi, april 2019. Foto: Pablo Garrigos/AzG3